Kategorija DE

Predpisana starost:
  • DE – 24 let
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:
  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
  • D KATEGORIJA,
  • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
3. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
4. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).

Potrdila

Copyright 2024 © Avto Šola Brulc | Developed by Magnus Digital