Kategorija CE

Predpisana starost:

CE – 21 let (razen tistih, ki opravljajo ali imajo opravljen program TK)

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
C KATEGORIJA
OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE )

Potrdila

Copyright 2024 © Avto Šola Brulc | Developed by Magnus Digital