Kategorija C

Bodoči poklicni vozniki imate pri nas možnost spoznati sodobna tovorna vozila, njihove lastnosti ter pravilno ter varno uporabo v cestnem prometu.

Predpisana starost:

C – 21 let, ali 18 let, če imamo opravljen program TK

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

 • Evidenčni karton vožnje,
  Zdravniško spričevalo,
  B kategorija
  Osebni dokument (Osebna izkaznica ali potni list)

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
  EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
  OSEBNI DOKUMENT (OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE).

Potrdila

Copyright 2024 © Avto Šola Brulc | Developed by Magnus Digital