Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
Predpisana starost:
  • BE – 18 let
Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:
  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
  • B KATEGORIJA
  • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list )
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
3. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
4. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).

Potrdila

Copyright 2024 © Avto Šola Brulc | Developed by Magnus Digital