Kategorija B-koda 96

Predpisana starost:
  • B – 18 let
Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:
  • 1. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • 2. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).
Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

Potrdila

Copyright 2024 © Avto Šola Brulc | Developed by Magnus Digital