FAQ

 • KAKO DO VOZNIŠKEGA IZPITA
  Najprej se oglasimo v poslovnih prostorih šole vožnje, da se vpišemo. To lahko opravite tudi preko prijavnice na naši spletni strani, vendar osebni stik je najboljši in najprimernejši.

  1. Vpis v šolo vožnje in pridobitev Evidenčnega kartona vožnje;

  2. Cestno prometni predpisi (24 pedagoških ur), ki trajajo 5 dni v enem tednu in en dan v naslednjem tednu. PRIMER: začetek v ponedeljek in traje do petka zaključek v ponedeljek;

  3. Opravljen izpit iz Prve pomoči;

  4. Zdravniško spričevalo o sposobnosti upravljenja motornega vozila določene kategorije (AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F);

  5. Določeni pogoji za različne kategorije (poglej ustrezno podkategorijo)

  Prve štiri točke so pogoj za prijavo na teoretični del vozniškega izpita in ni pomembno katera točka je opravljena prej ali kasneje.

 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE
  Evidenčni karton vožnje je dokument v katerega se vpisujejo vse dejavnosti, ki jih je opravil kandidat, ki se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja določene kategorije.
  SLIKA prva stran – podatki o kandidatu, šoli vožnje in učitelju vožnje Druga stran – predhodna usposabljanja in teoretično usposabljanje Praktično usposabljanje in program Opravljeni teoretični del vozniškega izpita Prepis iz ene v drugo šolo vožnje.
  Pri vpisu v drugo šolo vožnje potrebujete IZPISNI LIST, ki ga pridobite v šoli vožnji pri kateri ste se vpisali in opravili določeno usposabljanje. V primeru opravljenega teoretičnega dela vozniškega izpita morate vpisati v evidenčni karton nove šole vožnje. To opravite na AVP-Agenciji za varnost v prometu na Kotnikovi ulici v Ljubljani vsak torek od XX do XX in Sredo od XX do XX. Evidenčni karton vožnje mora biti pravilno izpolnjen pred pričetkom vožnje in po njej.
 • CESTNO PROMETNI PREDPISI
  Teoretični del usposabljanja v šoli vožnje traje 24 pedagoških ur in obsega:

  ⇒ Pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom;

  ⇒ Izvedbo operacij z motornim vozilom, katerim namen je uspešna in varna vožnja v skladu s prometnimi pravili, okoliščinah na cesti in v prometu ter s prometno etiko;

  ⇒ Osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen cestni promet;

  ⇒ Vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila, alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uživati pred in med vožnjo, utrujenost, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih stanj, vremenskih razmer ter stanja vozila in ceste na varnost cestnega prometa;

  ⇒ Teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči.


  Bistvo teoretičnega usposabljanja v šoli vožnje je, da Vas seznanimo s temami, ki so navedene pod točke in pa seveda da Vas naredimo aktivne pri udeležbi v cestnem prometu. Želimo, da se začnete učiti s pomočjo opazovanja ostalih udeležencev v cestnem prometu, ker tako bolje in hitreje razumete promet.

  Predavanja cestno prometnih predpisov se izvajajo v dopoldanskem in popoldanskem odvisno od Vaših zahtev.

  Za vse informacije v zvezi s pričetkom in izvajanjem predavanj nas lahko pokličite na tel.št. 01/54-15-660 ali mob.št. 051-666-816.

 • PRVA POMOČ

  Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije AM morajo opraviti izpit iz PRVE POMOČI, pred priglasitvijo na teoretični del vozniškega izpita.

  Kandidati, ki že imajo vozniški izpit za kategorijo A1, A2 in B, ne potrebujejo dokazila o opravljenem izpitu iz PRVE POMOČI.

  Tečaji in izpiti iz PRVE POMOČI potekajo po dogovoru.

 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO

  3 VRSTE PREGLEDA

  • Za pridobitev kategorije

  • Kontrolni zdravstveni pregled vse tri vrste so na zdravniškem spričevalu


  Uspešno opravljen Zdravstveni pregled je pogoj za pridobitev zdravniškega spričevala in varno udeležbo v cestnem prometu. Zdravstveni pregled lahko opravite pri vseh pooblaščenih zdravstvenih ustanovah medicine dela in športa.

  Zdravniško spričevalo ima veljavnost 3 leta, razen v določenih primerih, ko zdravstveno stanje zahteva prejšni obisk zdravnika.

 • KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLED
  Morajo opraviti kandidati, ki ponovno opravljajo vozniški izpit.
  Veljavnost kontrolnega zdravstvenega pregleda je 6 mesecev.
 • KORISTNI NASVETI
  Nekaj nasvetov za lažjo dosego Vašega cilja – VOZNIŠKEGA IZPITA in posledično pridobitev VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA.

  ⇒ Na praktično usposabljanje-vožnjo prihajajte zbrani, spočiti in umirjeni, saj boste tako lažje dosegli cilj učne ure;

  ⇒ V primeru slabega počutja ali bolezni je bolje da vožnjo prestavite na naslednje dneve, prosimo pa Vas ,da to storite najmanj pol dneva pred vožnjo, da si lahko učitelj vožnje organizira svoje delo;

  ⇒ Vožnja vozila je najbolj zahtevno opravilo za 90 % voznikov, saj je potrebno uporabljati noge, roke, vid, sluh, vonj, tip, um. Ni veliko poklicov pri katerih bi potrebovali vse od naštetega;

  ⇒ Pred pričetkom teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli vožnje si je potrebno zagotoviti finance za povprečno število ur. Velika napaka bi bila, če bi morali zaradi financ prekiniti usposabljanje za daljše obdobje;

  ⇒ Človek, ki sprašuje dobi odgovore. Sprašujte predavatelje in učitelje vožnje vse kar Vas zanima v zvezi s prometom, saj so oni strokovnjaki na tem področju;

  ⇒ Če ne dobite odgovora, ki Vam zadostuje se lahko obrnete na Strokovnega vodjo šole vožnje, ki ga poiščite v prostorih šole vožnje;

  ⇒ Ne zamerite učiteljem vožnje če Vam dajo domačo nalogo, saj želijo Vašo aktivnost in znanje;

  ⇒ Kandidati, ki imate kakršnekoli zdravstvene težave (npr.dislektične motnje, barvna slepota itd.), ki niso vpisane v zdravniškem spričevalu, prosimo da jih poveste učiteljem vožnje, saj smo usposobljeni za vse načine učenja in poučevanja;

  ⇒ Ne obešajte na VELIKI ZVON, da opravljate vozniški izpit, saj bo to samo veliko psihično breme za Vas;

  ⇒ Najprej opravite vozniški izpit, nato pa povejte vsem. Več ljudi ve za Vaš izpit, večjo psihično breme boste nosili seboj;

  ⇒ Na vozniškem izpitu morate biti zbrani in skoncentrirani od začetka do konca. V vsakem trenutku morate biti tam kjer dejansko ste;

  ⇒ Zmotno je prepričanje, da ocenjevalci na vozniških izpitih samo čakajo na Vaše napake, verjemite nam, da je najbolj preprosto in najlažje reči: »izpit ste opravili«;

  ⇒ Na vozniškem izpitu pokažete tiste veščine in znanje, ki ste jih pridobili na praktičnem usposabljanju z učitelji vožnje in nič novega ali nasprotnega;

  ⇒ Ko opravite vozniški izpit in pidobite vozniško dovoljenje se morate zavedati, da ste samostojni voznik, ki potrebuje še dodatno kaljenje v cestnem prometu;

  ⇒ Vsak nov dan Vam bo dal nove življenske izkušnje v prometu, kdaj varne, dostikrat pa nevarne;

  ⇒ Človek se uči celo življenje. To pravilo seveda velja tudi za vožnjo motornih vozil;

Potrdila

Copyright 2024 © Avto Šola Brulc | Developed by Magnus Digital